Tjugum kyrkje, Balestrand. Foto: J. Risa

Vår visjon: "Å dele den gode skatten"

(jf. 2.Tim 1,14)

Balestrand sokn har same grenser som Balestrand kommune. Balestrand sokneråd er einaste sokneråd i kommunen og har dermed både soknerådsfunksjon (ansvar for det kristelege livet i soknet) og fellesrådsfunksjon (ansvar for tilsette, økonomi, kyrkjebygg og kyrkjegardar). Balestrand sokneråd er valt av medlemene i Balestrand kyrkjelyd.

Siste nytt

TID FOR TRU V-2019

Frå onsdag 9. januar 2019 er det på ny «Tid for tru». Over fire onsdagskveldar ...

Kyrkjelydsbladet

Alle utgåvene av Kyrkjelydsbladet for Balestrand frå dei siste åra

Samanslåing i 2020

Balestrand går frå 1.1.2020 inn i nye Sogndal kyrkjelege fellesråd.

Årsrapport 2017 for Balestrand sokn

Her kan du lese Balestrand sokneråd sin Årsrapport 2017 v.1.0 for Balestrand...

Fast gjevarteneste

Vi treng faste gjevarar til kyrkjelydsarbeidet og kyrkjestova.

Gudstenester framover